فیلم دستگاه تزریق پلاستیک در حال کار سرعت بالا

 مدت زمان: 48 ثانیه

 

09123027169شماره موبایل: 09123027169

09123027169شماره موبایل: 09372580331

 

فیلم دستگاه تزریق پلاستیک چینی در حال کار .