خرید دستگاه تزریق چینی

 

دستگاه تزریق

 

 

09123027169شماره موبایل: 09123027169

تکنسین دستگاه تزریق پلاستیک چینی و ایرانی حسین رفیعی

( دستگاه هایونگ ، هایتین ، هایدا ، اطلس ، NBM ، ایساتیس )

خرید دستگاه تزریق